Cele portalu PWSSM

- propagowanie wędkarstwa sportowego wśród funkcjonariuszy różnych służb mundurowych dla wspaniałej i uczciwej rywalizacji sportowej,

- organizowanie zawodów wędkarskich służb mundurowych dla pełnej koleżeńskiej integracji tych służb i funkcjonariuszy ich reprezentujących,

- dbanie o dobry wizerunek służb mundurowych, funkcjonariuszy oraz portalu wędkarstwo sportowe służb mundurowych w świecie wędkarskim,

- współpraca z związkami i towarzystwami wędkarskimi, zawodowymi i innymi w zakresie organizowania zawodów wędkarstwa sportowego,

- dbania o łowiska oraz ryby w nich żyjące,

- zbieranie i prezentowanie informacji dotyczących zawodów wędkarskich służb mundurowych z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej,

- prezentowanie historii wędkarstwa sportowego służb mundurowych,

- integracja z środowiskami około mundurowymi współpracującymi ściśle z tymi służbami w zakresie ich ustawowych obowiązków.

Script logo
fb mail