Historia PWSSM

Z uwagi na widoczne braki organizacyjne i komunikacyjne między funkcjonariuszami różnych służb mundurowych w zakresie wędkarstwa sportowego w lipcu 2012 r., postanowiono  powołać do życia portal www.pwssm.za.pl ( PORTAL WĘDKARSTWO SPORTOWE SŁUŻB MUNDUROWYCH ), którego głównym celem stało się propagowanie wędkarstwa sportowego wśród funkcjonariuszy różnych służb mundurowych dla wspaniałej i uczciwej rywalizacji sportowej, organizowanie zawodów wędkarskich służb mundurowych dla pełnej koleżeńskiej integracji tych służb i funkcjonariuszy ich reprezentujących, dbanie o dobry wizerunek służb mundurowych, funkcjonariuszy oraz portalu wędkarstwo sportowe służb mundurowych w świecie wędkarskim, współpraca z związkami i towarzystwami wędkarskimi, zawodowymi i innymi w zakresie organizowania zawodów wędkarstwa sportowego, dbanie o łowiska oraz ryby w nich żyjące, zbieranie i prezentowanie informacji dotyczących zawodów wędkarskich służb mundurowych z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej, prezentowanie historii wędkarstwa sportowego służb mundurowych, integracja z środowiskami około mundurowymi współpracującymi ściśle z tymi służbami w zakresie ich ustawowych obowiązków. W dniu 17.03.2013 r., powołano do życia forum portalu, które służy wymianie informacji między łowiącymi funkcjonariuszami różnych służb. Pierwsze zawody zorganizowane z inicjatywy portalu to kameralne mistrzostwa jednego wydziału i dwóch komisariatów Policji z Częstochowy, w których wzięło udział 13 zawodników, a było to 14.07.2012 r., oraz mistrzostwa w wędkarstwie morskim we Władysławowie, które również odbyły się w dniu 14.10.2012 roku, a w których uczestniczyło 8 funkcjonariuszy dwóch wydziałów KMP Częstochowa. Takie były początki funkcjonowania naszego portalu. W dniu 27.07.2013 r., Portal Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych ( www.pwssm.za.pl), Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie przy współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego - Częstochowa Miasto w Częstochowie wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska służb mundurowych zainicjował pierwsze zawody w randze ogólnopolskiej i mistrzowskiej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, a pierwsza ich nazwa to I Mistrzostwa Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym 2013 w tej imprezie wzięło udział, aż 20 drużyn z różnych formacji mundurowych Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Wojsko Polskie. W dniu 01.03.2014 r., na kutrze Wioleta - Za dzięki incjatywie naszego portalu odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych w Wędkarstwie Morskim 2014. W imprezie uczestniczyli forumowicze Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych, członkowie koła PZW Częstochowa-Miasto w Częstochowie, członkowie koła PZW 136 Policyjne Gdynia oraz członkowie koła PZW Mystal Myszków w Myszkowie wśród łowiących byli f-sze Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz zaprzyjaźnieni koledzy, gdyż formuła otwarta dawała możliwość startu kolegą zaprzyjaźnionym z portalem. W dniu 02.08.2014 r., na Zb. Wodociągów w Częstochowie z inicjatywy portalu odbyły się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym 2014 o puchar Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych pod patronatem honorowym Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Imprezę zorganizował Portal Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych, ZT NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie oraz Koło PZW Częstochowa Miasto w Częstochowie. Była to druga impreza w randze mistrzowskiej i ogólnopolskiej, w której uczestniczyło 29 drużyn mundurowych z całego kraju w tym Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Wojsko Polskie, Straż Miejska oraz Służba Leśna. W dniach 22-23.08.2015 r., na Zb. Wodociągów w Częstochowie z inocjatywy naszego portalu odbyły się III Ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym 2015 o wspólny puchar Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych, ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie i ZT NSZZ F i PW Aresztu Śledczego w Częstochowie. Imprezę zorganizował Portal Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych, ZT NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie, ZT NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Koło PZW Częstochowa Miasto w Częstochowie. Były to już kolejne trzecie zawody w randze ogólnopolskiej. Po zakończeniu mistrzostw koledzy z Makowa Mazowieckiego z uwagi na fakt, iż przez dwa lata dominowali na imprezach w Częstochowie zobowiązali się do kontynuacji imprezy służb mundurowych przy współpracy z naszym portalem. W dniach 27-29.05.2016 r., odbędą się czwarte już zawody ogólnopolskie w randze mistrzowskiej, których początek zainicjował nasz portal organizując je przez trzy lata, a przyjmą one formułę IV Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym. Portal www.pwssm.za.pl również od roku 2012 jest również organizatorem Mistrzostw Komisariatów i Wydziałów KMP w Częstochowie w roku 2016 będzie to już piąta impreza tego typu. Nasz portal brał również czynny udział w organizacji zawodów wędkarskich z okazji dnia dziecka, w których uczestniczyły dzieci mundurowych. Jako portal jesteśmy dumni, że udało nam się zintegrować brać wędkarską w mundurach oraz zainicjować największą imprezę służb mundurowych w wędkarstwie spławikowym w naszym kraju. Mamy nadzieję, że w formie Mistrzostw Polski będziemy tą imprezę kontynuować w kolejnych latach. W planach mamy również kontynuację mistrzostw w wędkarstwie morskim oraz gdzieś w oddali słychać coś o wędkarstwie karpiowym i metodzie gruntowej :)    

Od roku 2018 do "administrowania" portalem dołączył kol. Robert Wójcikiewicz.

Script logo
fb mail