VI Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej 6.06.2024

ZAPROSZENIE

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w SPPP Bielsko Biała  wraz z Dowódcą SPPP Bielsko Biała mł. insp. Dariuszem Fajferkiem organizują w dniu 06 czerwca 2024 roku  VI Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej. Zawody odbędą się pod patronatem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zawody odbędą się na łowisku Koła PZW Beskid w Pogórzu ul. Wierzbowa 28, 43-430 Pogórze powiat cieszyński.

W zawodach biorą udział drużyny 3 osobowe. Uczestnicy zawodów ponoszą całkowite koszty udziału w imprezie.

Koszty uczestnictwa:

1. koszt dla 3 osobowej drużyny - opłata startowa 180 zł (z przeznaczeniem min. na: opłata łowiska, spotkanie integracyjne,),

2. koszt dla trenera, osób towarzyszących – 50 zł (spotkanie integracyjne).

3. W tym roku wszystkie sektory rozlokowane są na stawach nr 4 i 5, który od początku roku ma charakter no kill. Sektor B jest oddalony o ok 50-100 metrów od drogi dojazdowej, zaleca się korzystanie z wózków transportowych oraz układów jezdnych dla przewiezienia sprzętu wędkarskiego.

4. W zawodach może wziąć udział max. 18 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego.

 Zgłoszenia drużyn ( trzech zawodników + trener / kierownik + ewentualne osoby towarzyszące) należy przesyłać, na znajdującej się w załączniku poniżej informacji karcie startowej, oraz opłatę wpisową na nr. konta 76102023130000300200264788 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego 40-038 Katowice ul. Lompy 19 z dopiskiem Zawody Wędkarskie SPPP Bielsko Biała w terminie do 15 maja 2024 r.  a potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: mfender@op.pl

celem uzyskania wstępnej informacji o liczbie uczestników. Regulamin zawodów zostanie omówiony na miejscu w dniu zawodów.

Charakterystyka łowiska: http://www.pzw.org.pl/pogorze_beskid/cms/18038/lowisko_kola

Obowiązkowo Siatka o dł. minimum 3 m i podbierak.

Program zawodów:

czwartek 06.06.2024

6:30- zbiórka uczestników na łowisku, losowanie stanowisk, śniadanie

7:00- wejście na stanowisko, przygotowanie do zawodów

8:50- nęcenie zanętą ciężką

9:00-13:00 Zawody wędkarskie o Puchar SPPP Bielsko Biała

13:00-14:00- ważenie ryb w sektorach, nagrodzenie najlepszych drużyn i zawodników.

14:00- Impreza integracyjna

 Przewodniczący

 Zarządu Terenowego w SPPP B-B

 Mariusz Fender

Script logo
fb mail