XVII Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym - 24-26.05.2024

W dniach   24-26.05.2024  r. odbędą się XVII   Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym –  IX  Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym

                  W zawodach mogą uczestniczyć żołnierze zawodowi, byli żołnierze zawodowi i pracownicy wojska (organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania uprawnień startowych zgłoszonych uczestników zawodów).  W zawodach mogą brać udział żołnierze  innych państw, o ile stacjonują na terenie Polski.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie  w terminie od  02 11 2023  r. imiennego zgłoszenia: (karta zgłoszenia do pobrania w załączniku), Karta  zgłoszenia powinna zostać podpisana  przez osoby do tego upoważnione, następnie należy  ją  zeskanować i wysłać na adres aleksander.iwaniuk@naturalniemazury.com 

oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 150 zł (od osoby), wyłącznie na konto: Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa Bank Spółdzielczy Węgorzewo 61 9348 0000 0011 6105 2000 0010.  Opłatę startową wnosimy po uzyskaniu zwrotnej  informacji o zakwalifikowaniu się  od 1 grudnia  2023  do 31 03 2024  r.  Drużyna może w każdym momencie zrezygnować z udziału w zawodach  bez podania przyczyn. Wpisowe zostanie zwrócone o ile informacja o rezygnacji zostanie przekazana organizatorowi do 30 04 2024 r. Po tym terminie   zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy   w miejsce zawodnika/drużyny rezygnującej  znajdzie się   z listy rezerwowej zawodnik/drużyna.

Z jednej jednostki wojskowej  (przez jednostkę  wojskowa należy rozumieć     strukturę  SZ posiadającą własny numer)  może zostać zgłoszona jedna 3-osobowa drużyna.

Pojemność  łowiska – 100  stanowisk. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizator na 3 tygodnie przed zawodami wyśle na adres jednostki delegującej  informację o zakwalifikowaniu się.  

                Koszty noclegów, wyżywienia oraz podróży pokrywają jednostki delegujące. Noclegi zawodnicy rezerwują we własnym zakresie.  Sprzęt i zanętę zawodnicy przywożą wg własnego uznania (zgodnie z wymogami PZW).

Z opłaty startowej organizator:

- pokrywa koszty zezwoleń na zawody i trening

- funduje nagrody pieniężne w równej wysokości dla pierwszych sześciu zawodników  w klasyfikacji indywidualnej. Na nagrody przeznacza 15 % wpisowego.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest kierownik Klubu 1 Brygady Artylerii Aleksander Iwaniuk, tel. 261 337 257.

ŻRÓŁO: https://www.wojsko-polskie.pl/1ba/articles/aktualnosci-w/xvii-mistrzostwa-wojska-polskiego-w-wedkarstwie-splawikowym/

Script logo
fb mail